Google Translate

Невенка Јанковић

наставник страног језика
Кабинет
427
Консултације
Среда, 10.00 – 12.00

Напомена: У пролећном семестру академске 2020/2021. године консултације ће се реализовати путем Google Meet-а.

Адреса електронске поште