Google Translate

Невенка Јанковић

наставник страног језика
Кабинет
432
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00

Напомена: У зимском семестру академске 2021/2022. године консултације ће се реализовати преко линка за Google Meet који је наведен у Google учионици сваког предмета уз претходно заказивање мејлом.

Адреса електронске поште