Google Translate

Невенка Јанковић

наставник страног језика
Кабинет
432
Консултације
Четвртак, 10.00 – 12.00
Предмети

Историја немачког језика 1

Историја немачког језика 2

Морфологија немачког језика 1

Морфологија немачког језика 2

Немачки језик A2.1

Немачки језик A2.2

Немачки језик B1.1

Немачки језик B1.2

Немачки језик B2.1

Немачки језик B2.2

Увод у германистику 1

Увод у германистику 2

Адреса електронске поште