Google Translate

др Владимир Фигар

доцент
Кабинет
418
Консултације
Четвртак, 16.00 – 18.00

Напомена: Због актуелне епидемиолошке ситуације консултације ће се oдржавати онлајн, преко платформе Google Meet.

Предмети

Увод у когнитивну лингвистику

Савремени енглески језик 3

Савремени енглески језик 4

Савремени енглески језик 5

Семантика именовања

Когнитивна семантика

Адреса електронске поште
Академски профили