Google Translate

др Милица Радуловић

ванредни професор
Кабинет
418
Консултације
Среда, 12.00 – 14.00
Предмети

Савремени енглески језик 1

Савремени енглески језик 6

Развијање прагматичке компетенције у настави енглеског језика

Разумевање писаног и говорног језика

Анализа дискурса

Прагмадијалектика

Лингвистика и интердисциплинарност

Методологија лингвистичких истраживања

Језик и аргументација

Увод у лексикографију

Адреса електронске поште
Академски профили