Google Translate

др Милица Радуловић

доцент
Кабинет
418
Консултације
Четвртак, 11.30 – 13.30
Предмети

Савремени енглески језик 1

Савремени енглески језик 6

Интегрисане вештине: развијање прагматичке компетенције

Интегрисане вештине: разумевање писаног и говорног језика

Анализа дискурса

Прагмадијалектика

Лингвистика и интердисциплинарност

Методологија лингвистичких истраживања

Језик и аргументација

Адреса електронске поште