Google Translate

др Ана Коцић Станковић

ванредни професор
Кабинет
428
Консултације
Среда, 15.15 – 17.15
Предмети

Америчка књижевност - драма

Америчка књижевност - класици

Америчке студије

Слике Другог у америчкој књижевности и култури

Амерички женски писци

Методологија књижевнонаучних истраживања

Адреса електронске поште
Академски профили