Google Translate

др Милена Каличанин

ванредни професор
Кабинет
416
Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Од децембра 1999. године ради као асистент-приправник на Департману за англистику Филозофског факултета у Нишу, на предметима Средњовековна и Ренесансна енглеска књижевност, а од октобра 2004. године асистира и на предметима Студије британске културе и Студије канадске културе. Изабрана је у звање асистента за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Средњовековна и Ренесансна енглеска књижевност) 1. октобра 2009. године. Од 2010. до 2013. године асистира на изборном предмету Канадска кратка прича на основним студијама. На предмету Књижевност српске дијаспоре у Канади на мастер студијама Департманa за англистику Филозофског факултета у Нишу почиње да асистира у школској 2010/2011 години. Реизабрана је у асистентско звање за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Ренесансна енглеска књижевност и Студије британске културе) 1. октобра 2012. године. У звање доцента изабрана је септембра 2014. године (Одлука НСВ бр. НСВ број 8/18-01-005/14-006 од 10.09. 2014. год.). У звање ванредног професора изабрана је 1. новембра 2019. године.

На основим академским студијама Департмана за англистику држи наставу из предмета Ренесансна енглеска књижевност, Студије британске културе, Британска култура – визуелни приступ, Студије шкотске културе, Шекспир -  специјални курс 1 и Шекспир – специјални курс 2. На мастер академским студијама Департмана за англистику држи предмет Шкотска кратка прича, а на докторским студијама филологије држи предмет Марло, Шекспир и наслеђе ренесансе и члан је тима за извођење наставе на омнибус предметима Књижевност и приватан живот, Књижевност и политика и Савремени женски писци у Канади. У току академске каријере држала је вежбе на предметима Студије канадске културе,  Канадска кратка прича и Књижевност српске дијаспоре у Канади. Предмете Студије шкотске културе, Шкотска кратка прича и Марло, Шекспир и наслеђе ренесансе самостално је осмислила и предложила. У оквиру пројекта ,,Мастер студије дигиталне хуманистике’’ на Филозофском факултету у Нишу (бр. 183/1-16-3-01) предложила је предмет Дигиталне форме књижевности.