др Нина Лазаревић

доцент

Основни подаци

Кабинет
422
Консултације
Уторак, 10:00 - 12:00
Предмети

Енглески језик у британској култури

Методика наставе енглеског језика 1

Методика наставе енглеског језика 2

Интегрисане вештине: критичко читање

Елементи културе у настави енглеског језика

Тестирање у настави енглеског као страног језика

Интеркултурна комуникативна компетенција

Креирање материјала за наставу енглeског као станог језика

е-mail адреса