Google Translate

др Владан Павловић

ванредни професор
Кабинет
424
Консултације
Понедељак, 10.15 – 11.45

Напомена: По потреби, консултације могу држати и онлајн, преко апликаце Гугл Мит, у термину који договорим са студентима.

Предмети

Савремени енглески језик 4

Синтакса

Разумевање писаног и говорног језика

Методологија лингвистичких истраживања

Методологија научног рада

Увод у лингвистику и студије енглеског језика

Теме из опште и англистичке лингвистике

Адреса електронске поште
Академски профили