др Татјана Пауновић

редовни професор

Основни подаци

Кабинет
422
Консултације
Понедељак, 14:00 - 16:00
Предмети

Акустичка анализа говора

Експериментална фонетика

Контрастивна језичка истраживања

Когнитивни, функционални и формални аспекти граматике

Лингвистика и интердисциплинарност

Фонологија и говорни језик

Фонологија у учењу страног језика

Фонетика и фонологија

Савремени енглески језик 5

е-mail адреса