Google Translate

др Татјана Пауновић

редовни професор
Кабинет
422
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00
Понедељак, 14.00 – 15.00

Напомена: Додатне консултације су засебан термин за студенте докторских и мастер студија (заказују се по потреби)

Предмети

Акустичка анализа говора

Експериментална фонетика

Контрастивна језичка истраживања

Когнитивни, функционални и формални аспекти граматике

Лингвистика и интердисциплинарност

Фонологија и говорни језик

Фонологија у учењу страног језика

Фонетика и фонологија

Савремени енглески језик 5

Адреса електронске поште