Google Translate

др Татјана Пауновић

редовни професор
Кабинет
422
Консултације
Среда, 12.00 – 14.00
Среда, 12.00 – 14.00

Напомена: Додатне консултације за студенте докторских и мастер студија (заказују се по потреби) - online

Предмети

Фонетика и фонологија

Савремени енглески језик 5

Енглески језик у британској култури

Интегрисане вештине: критичко читање

Интеркултурна комуникативна компетенција

Методика наставе енглеског језика 1

Методика наставе енглеског језика 2

Методологија научно-истраживачког рада

Социолингвистичка истраживања: ставови према језику

Стручна пракса-Практикум из методике наставе енглеског језика

Тестирање у настави енглеског као страног језика

Фонологија у учењу страног језика

Фонологија и говорни језик

Експериментална фонетика

Акустичка анализа говора

Адреса електронске поште
Академски профили