Google Translate

др Михаило Антовић

редовни професор
Кабинет
418
Консултације
Уторак, 10.00 – 12.00
Предмети

Психолингвистика

Семантика именовања

Савремени енглески језик 6

Увод у когнитивну лингвистику

Лингвистика у когнитивним наукама

Језик, когниција, мултимодалност

Адреса електронске поште
Академски профили