Google Translate

Дејан Павловић

асистент
Кабинет
123
Консултације
Уторак, 12.00 – 14.00

Напомена: Konsultacije ću držati isključivo putem Google Meet-a.

Предмети

Морфологија енглеског језика

Савремени енглески језик 1

Савремени енглески језик 2

Савремени енглески језик 3

Контрастивна лексикологија: примене у настави и превођењу

Адреса електронске поште
Академски профили