Google Translate

Дејан Павловић

сарадник у настави
Кабинет
123
Консултације
Уторак, 12.00 – 14.00

Напомена: Konsultacije ću držati isključivo putem Google Meet-a.

Предмети

Дескриптивна граматика

Морфологија енглеског језика

Савремени енглески језик 1

Савремени енглески језик 2

Енглески језик кроз дебату

Адреса електронске поште