Google Translate

Преузимање

Категорија: Општа акта

Статут Филозофског факултета и текст Закона о високом образовању
четвртак
23. април 2015.
понедељак
8. април 2019.
Статут Филозофског факултета (април 2019)
четвртак
23. април 2015.
четвртак
23. април 2015.
Овим Законом уређује се систем високог образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, финансирање, као и друга питања од значаја за обављање ове делатности.