Google Translate

Преузимање

Категорија: Правилници који се тичу избора у звање наставника и сарадника

Документација Филозофског факултета, Универзитета у Нишу и Министартства просвете (правилници, измене и допуне правилика, тумачења и ближи критеријуми) која се тиче избора у звање наставника и сарадника
понедељак
21. септембар 2015.
понедељак
21. септембар 2015.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника прописани од стране Универзитета у Нишу 2008. године
понедељак
21. септембар 2015.
понедељак
31. август 2020.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника прописани од стране Универзитета у Нишу 2014. године
среда
21. септембар 2016.
понедељак
29. фебруар 2016.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника прописани од стране Универзитета у Нишу 2016. године
петак
5. мај 2017.
петак
5. мај 2017.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника прописани од стране Универзитета у Нишу 2017. године
понедељак
31. август 2020.
понедељак
31. август 2020.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника прописани од стране Универзитета у Нишу 2020. године
понедељак
21. септембар 2015.
понедељак
21. септембар 2015.
Додатак упутству за омогућавање увида јавности у референце кандидата који се пријављују на конкурсе за избор звања наставника Универзитета у Нишу
понедељак
21. септембар 2015.
понедељак
30. новембар 2015.
Правилник о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу
четвртак
24. мај 2018.
уторак
19. март 2019.
Правилник о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу (мај 2018. године)
понедељак
21. септембар 2015.
понедељак
21. септембар 2015.
Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, пречишћени текст, 2014.
понедељак
21. септембар 2015.
среда
7. фебруар 2018.
Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, 2014, допуна текста из 2015. године.
понедељак
21. септембар 2015.
понедељак
21. септембар 2015.
Препоруке Националног савета о ближим критеријумима за избор у звања наставника
понедељак
21. септембар 2015.
понедељак
21. септембар 2015.
Став Матичног научног одбора за језик и књижевност поводом категоризације научних публикација из области језика и књижевности
петак
5. мај 2017.
петак
5. мај 2017.
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу објављен 2017. године
петак
5. мај 2017.
петак
5. мај 2017.
Овим правилником ближе се уређује поступак стицања научних и истраживачких звања, поступак реизбора у звање, као и начин вредновања квалитета научних резултата, и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача
среда
22. април 2015.
понедељак
29. фебруар 2016.
Овим правилником уређују се начин, поступак и услови стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета.
петак
8. април 2022.
петак
8. април 2022.
петак
8. април 2022.
петак
8. април 2022.