Google Translate

Преузимање

folder.png
Информатор Филозофског факултета садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
folder.png
Разни правилници који се тичу рада, набавки, уписа, студија, студената, наставног особља, конкура и избора у звања.
folder.png
Статут Филозофског факултета и текст Закона о високом образовању
folder.png
Јавне одлуке комисија Филозофског факултета у Нишу
folder_blue.png
Разни обрасци за наставнике, сараднике и студенте мастер и докторских студија
folder.png
Извештаји, уверења и одлуке Комисије за акредитацију и проверу факултета.
folder.png
Преглед књига предмета и наставних планова свих акредитованих студијских програма на Филозофском факултету у Нишу
folder_blue.png
Остала документација