Google Translate

The Center for Serbian as a Foreign and the Second Language

Centar za srpski jezik kao straniЦентар за српски као страни и нематерњи језик основан је на предлог Департмана за српски језик почетком 2013. године. Потреба за оснивањем Центра проистекла је из чињенице да ка Нишу као универзитетском и културном центру гравитира велики број страних држављања, пре свега из Грчке, Републике Бугарске и Македоније. Осим тога, постоје и заинтересовани појединци који из различити животних потреба и околности желе да науче српски језик и добију адекватан сертификат о стеченом знању. Уосталом, проверу знања српског језика код страних држављана Департман за српски језик обавља практично од свог оснивања, именујући одговарајућу комисију из редова својих наставника и сарадника. Формирањем Центра Филозофски факулет у Нишу, као и град Ниш добили су на изузетној важности, будући да овакав Центар практично није постојао јужније од Београда. Одлуком декана Филозофског факултета од 12. 2. 2013. године за управника Центра именована је доц. др Ирена Цветковић Теофиловић, а за секретара Јелена Стошић. Центар се налази у кабинету бр. 406.

 

Предавачи

Предавачи у Центру за српски језик као старни су сви наставници и сарадници Департмана за српски језик. Лекторско искуство на Универзитету у Великом Трнову у Републици Бугарској стекла су чак два доцента и два сарадника са садашњег Департмана за српски језик, као и два сарадника са Департмана за српску и компаративну књижевност.

 

Курсеви

Почетни курс

Организован је у два нивоа А1 и А2. Ниво А1 намењен је апсолутним почетницима и има за циљ савладавање изговора свих фонема српског језика, употребу ћирилице и латинице, као и овладавање основама граматике. Ниво А2 намењен је онима који већ имају одређено предзнање (обухваћено на нивоу А1), при чему се граматичка правила даље продубљују и проширију.

Ниво Семестар  Број часова недељно Укупан број часова
А1 Зимски 15 225
А2 Летњи 15 225


Средњи курс

Средњи курс обухвата нивое Б1 и Б2. Намењени су полазницима који имају компетенцију нивоа А2, односно Б1 и који желе самосталнију комуникацију што се постиже кроз обогаћивање знања граматиком, лексиком и на социокултуролошком плану.

Ниво Семестар  Број часова недељно Укупан број часова
Б1 Зимски 9 135
Б2 Летњи 9 135


Виши курс

Предвиђени нивои Ц1 и Ц2 намењени су онима који владају српским језиком (подразумевају компетенцију Б1, тј. Б2), али им је у циљу унапређења комуникације и стручног усавршавања и напредовања потребно шире упознавање граматичког и лексичког система српског језика, као и српске културе.

Ниво Семестар  Број часова недељно Укупан број часова
Ц1 Зимски 9 135
Ц2 Летњи 9 135

 

 

Цена свих курсева по семестру износи 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије, независно од броја полазника.

 

Курсеви са мањим фондом часова

Намењени су, пре свега, оним полазницима који због других обавеза нису у могућности да свакога дана присусутвују часовима. Настава се одвија два пута недељно у трајању од деведесет минута, тј. два школска часа. Организују се на свим нивоима знања од А1 до Ц2.

Цена курса износи 150 евра у динарској противвредности по средњег курсу Народне банке Србије на дан уплате, независно од броја полазника.

 

Индивидуални курсеви

Индивидуални курсеви су намењени свима који због природе посла којим се баве или из личних разлога наставу не могу да прате у групи. Организују се на свим нивоима знања од А1 до Ц2, у зависности од потреба полазника. Овај вид наставе омогућава напредовање које зависи искључиво од личног залагања. Погодан је и због веће флексибилности у погледу избора термина за одвијање наставе.

Накнада на име индивидуалног часа је 10 € за час од 45 минута.

 

Провера знања српског језика за стране држављане

Центар врши проверу знања српског језика за стране држављане и издаје одговарајуће сертификате (за потребе студирања или личне потребе). Износ од 100 евра (у динарској противвредности на дан уплате) треба уплатити на жиро рачун Филозофског факултета у Нишу: 840-1818666-89 (сврха уплате: провера знања српског језика; позив на број: 74212124).

 

Провера знања српског језика за припаднике националних мањина

Центар врши проверу знања српског језика за припаднике националних мањина и издаје одговарајуће сертификате (за потребе студирања или личне потребе). Износ од 5000 динара треба уплатити на жиро рачун Филозофског факултета у Нишу: 840-1818666-89 (сврха уплате: провера знања српског језика; позив на број: 74212124).

 

Активности Центра

Центар за српски као страни и нематерњи језик Филозофског факултета у Нишу је у сарадњи са ОЕБС-ом и амбасадом Савезне Републике Немачке организовао семинар за учеснике пројекта Побољшање наставе српског језика као нематерњег код припадника албанске националности у Бујановцу. Семинар под називом Српски језик као нематерњи у теорији и пракси одржан је од 19. до 25. августа у просторијама Филозофског факултета у Нишу. На семинару су учествовали наставници и сарадници Департмана за српски језик и Департмана за српску и компаративну књижевност, а присуствовало је 15 учесника пројекта.

Управник Центра за српски као страни и нематерњи језик доц. др Ирена Цветковић Теофиловић учествовала је, такође, на округлом столу „Српска језичка дијаспора: одржавање језика и идентитета говорника у мигранстским условима", одржаног у оквиру IX међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност у Крагујевцу 24‒25. 10. 2014. године, са рефератом Специфичност методике наставе српског језика као завичајног у коауторству са проф. др Марином Јањић.

Центар за српски као страни и нематерњи језик заједно са Канцеларијом за сарадњу са дијаспором Града Ниша реализовао је пројекат „Скајп часови српског језика за децу из дијаспоре". Реч је о бесплатном тромесечном курсу српског језика преко Скајпа. Ова иницијатива привукла је велику пажњу припадника дијаспоре о чему сведочи велики број пријава, које је Канцеларија добила, али и интересовање медија и удружења у земљи и иностранству. Овај пројекат реализован је у два наврата током школске 2014/2015. године.

 

Пријава

Пријављивање за курсеве српског језика од А1 до Ц2 врши се путем формулара датих у прилогу.

pdf   Формулар у формату MS Word 2003

pdf   Формулар у формату OpenOffice ODT

 

Пријава за проверу знања српског језика за припаднике националних мањина врши се у Правној служби Филозофског факултета, док се пријава за стране држављане врши у Студентској служби Филозофског факултета уз одговарајућу молбу и доказ о уплати предвиђеног износа.

 

 

Контакт

Телефон: +381 18 514 312 (лок. 149)
е-mail:

Управник Центра
доц. др Ирена Цветковић Теофиловић

Секретар Центра
Јелена Стошић