Филозофски факултет у Нишу врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.

Сви огласи могу се видети на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет презентацији Филозофског факултета у Нишу.

Уколико се Позив и Конкурсна документација преузимају електронским путем (преко интернет странице Наручиоца), потребно је доставити НАЗИВ и АДРЕСУ ПРЕУЗИМАОЦА на адресу електронске поште

Тренутно активни тендери обележени су зеленом бојом. Када истекне рок за достављање понуда, тендер је обележен жутом бојом, што значи да је у току обрада пристиглих понуда, избор понуђача и рок за жалбе. Окончани тендери су обележени црвеном бојом и у одељку за преузимање документације садрже копију Обавештења о закљученом уговору са изабраним понуђачем. Важна напомена: калкулација преосталог времена за достављање понуда представља разлику крајњег дефинисаног рока за достављање понуда и тренутног времена на web серверу Филозофског факултета и треба је користити искључиво за оријентацију.

Јавне набавке добара

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки добара. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки добара испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности добара - Електрична енергија Д02-2017

Набавка објављена: 10.2.2017.

уторак, 21 фебруар 2017. 12:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка рачунара, рачунарске и комуникационе опреме Д01-2016

Набавка објављена: 13.4.2016.

петак, 22 април 2016. 11:00

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка електричне енергије Д03-2016

Набавка објављена: 27.2.2016.

понедељак, 07 март 2016. 11:00

Јавне набавке радова

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки радова. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки радова испод ове табеле.

Јавне набавке услуга

У датом скраћеном табеларном прегледу можете видети последњих 5 јавних набавки услуга. Уколико желите да погледате све постојеће записе из ове категорије, кликните на линк Преглед свих јавних набавки услуга испод ове табеле.

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга хотелског смештаја за 2017. годину У04-2017

Набавка објављена: 1.3.2017.

четвртак, 09 март 2017. 12:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга аутобуског превоза У08-2016

Набавка објављена: 5.10.2016.

петак, 14 октобар 2016. 11:00

Јавна набавка мале вредности услуга - Услуга фотокопирања и коричења У04-2016

Набавка објављена: 12.4.2016.

четвртак, 21 април 2016. 11:00